Quay lại

Thông báo: trúng tuyển viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thông báo kết quả trúng tuyển, thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ký hợp đồng tại thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 30.6.2023 đính kèm trong thông báo này

 

Thí sinh trong danh sách hãy hoàn thiện hồ sơ theo hương dẫn trong thông báo trên

Trân trọng