Quay lại

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THI VÒNG 2 – THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ITPC

Hội đồng tuyển dụng viên chức 2023 đã họp, thống nhất kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC và thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) được biết và tham gia đúng qui định.

Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 vui lòng có mặt rại địa điểm thi số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Dakao, Quận 1, ít nhất 30 phút trước giờ thi, thời gian dự kiến vào ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2023 theo lịch thi trong file đính kèm.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia, sát hạch (vòng 2) được đính kèm tại phụ lục thông báo này.

Trân trọng thông báo