Quay lại

ITPC tham gia buổi họp triển khai kế hoach hoạt động năm 2024 của Đề án phân phối

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tham tham gia buổi họp triển khai kế hoach hoạt động năm 2024 của Đề án phân phối cùng Vụ thị trường châu Âu – Châu Mỹ ngày 29.2.2024.


Để triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đén năm 2030” (Đề án phân phối), Bộ Công thương tổ chức buổi cuộc họp triển khai kế hoach hoạt động năm 2024 của Đề án phân phối.

Tham gia buổi họp có Vụ thị trường châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mai và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội; Công ty TNHH Aeon Topvalu Việt Nam.

Buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công thương , 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC