Quay lại

Xuất khẩu trên đà “hưng phấn”, nhiều nhóm hàng chủ lực tăng trưởng ấn tượng

Theo số liệu thống kê sơ bộ được Tổng cục Hải quan công bố sáng 22/2/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 01/2024 (từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2024) đạt 35,33 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 5,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 01/2024.

Kết quả đạt được trong kỳ 2 tháng 01/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 01/2024 đạt 65,43 tỷ USD, tăng 40,3% (tương ứng tăng 18,79 tỷ USD) so với tháng 01/2023. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 44,52 tỷ USD, tăng 32,9% (tương ứng tăng 11,03 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 20,91 tỷ USD, tăng 59% (tương ứng tăng 7,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 01/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,27 tỷ USD. Tính trong tháng đầu tiên của năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,63 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 01/2024 đạt 19,3 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 4,22 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ trước.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 01/2024 tăng so với kỳ trước ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 842 triệu USD, tương ứng tăng 37,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 735 triệu USD, tương ứng tăng 45%; hàng dệt may tăng 548 triệu USD, tương ứng tăng 42,5%; giày dép các loại tăng 322 triệu USD, tương ứng tăng 39,1%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 200 triệu USD, tương ứng tăng 31,7%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 01/2024 so với kỳ 1 tháng 01/2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 01/2024
so với kỳ 1 tháng 01/2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính trong tháng 01/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 34,53 tỷ USD, tăng 46% (tương ứng tăng 10,89 tỷ USD) so với  cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 01/2024 đạt 13,83 tỷ USD, tăng 25,7% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD) so với kỳ trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong tháng 01/2024 của nhóm các doanh nghiệp này lên 24,87 tỷ USD, tăng 38,6% (tương ứng tăng 6,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. 

Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 01/2024 đạt 16,03 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 1,33 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 01/2024 tăng so với kỳ trước chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dầu thô tăng 169 triệu USD, tương ứng tăng 52,2%; xăng dầu các loại tăng 166 triệu USD, tương ứng tăng 78,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 128 triệu USD, tương ứng tăng 6,7%; vải các loại tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 11,6%...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 01/2024 so với kỳ 1 tháng 01/2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 01/2024
so với kỳ 1 tháng 01/2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính trong tháng 01/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 30,9 tỷ USD, tăng 34,4% (tương ứng tăng 7,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,02 tỷ USD, tăng 5,7% (tương ứng tăng 539 triệu USD) so với kỳ trước. Tính trong tháng 01/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 19,65 tỷ USD, tăng 26,4% (tương ứng tăng 4,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 63,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: TBKTVN