Quay lại

THÔNG BÁO: Thay đổi nội dung tuyển dụng viên chức 2023

Để triển khai thực hiện việc tuyển việc tuyển dụng viên chức năm 2023 kịp thời đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân Thành phố giao, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố thông báo điều chỉnh hình thức tuyển dụng nêu trong thông báo số 398/TB-ITPC.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới

Trân trọng.