Quay lại

Lớp tập huấn nội bộ về Luật Đấu thầu số 22/2023

Hôm nay, vào sáng ngày 22/3/2024, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) đã tổ chức Lớp tập huấn nội bộ với chủ đề “Những điểm mới của Luật Đấu thầu năm 2023” tại Hội trường của ITPC.

Lớp tập huấn nhằm mục đích cập nhật các nội dung mới của Luật Đấu thầu số 22/2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, trong đó có Thông tư 01/2024. Các chuyên viên ITPC tại lớp đã có cơ hội tìm hiểu và thảo luận các điểm quan trọng trong Luật Đấu thầu số 22/2023, đồng thời tìm ra phương án giải quyết những tình huống thực tế phát sinh trong công tác đấu thầu.

Buổi tập huấn không chỉ tập trung vào việc cập nhật kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Luật đấu thầu, góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn của đội ngũ chuyên viên ITPC, từ đó có thể áp dung vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả và đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC