Quay lại

Hội thảo “Cơ hội mở rộng thị trường đối với công nghệ sản xuất thông minh”

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác của cả nước đạt gần 43,1 tỷ USD, giảm 5,7% so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó, trị giá xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác của khối doanh nghiệp FDI đạt gần 39,5 tỷ USD, giảm 7,2%, chiếm tỷ trọng 91,5% tổng xuất khẩu máy móc của cả nước. 

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023 với kim ngạch  đạt gần 18,2 tỷ USD, giảm 9,8% so với năm 2022, chiếm 42,2% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Kế tiếp là thị trường EU, đạt 5,54 tỷ USD, giảm 1,5% so với năm 2022. Trong đó, Hà Lan và Đức là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất. 

Về chủng loại xuất khẩu, trong năm 2023, xuất khẩu nhóm máy móc, thiết bị điện và điện tử đạt kim ngạch cao nhất với 30,8 tỷ USD, giảm 8,1% so với  năm 2022, chiếm tỷ trọng 71,4% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị,  dụng cụ, phụ tùng khác của cả nước. 

Tuy nhiên, số liệu 4 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 104,65 tỷ USD, chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 14,5%  so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, nhiều nhóm sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng  kim ngạch xuất khẩu cao như: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 63,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 34,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 6,6%...  

Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật thông tin sản phẩm, thông tin thị trường dành cho ngành cơ khí, điện tử, thiết bị thông minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Công ty Cổ phần 

Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD, Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện Thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE), Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Cơ hội mở rộng thị trường đối với công nghệ sản xuất thông minh”

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC