Quay lại

Hội thảo “Bao bì thực phẩm – Kiểm soát chất lượng và nắm bắt xu hướng

Xu hướng tăng trưởng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong việc phát triển kinh tế trên toàn cầu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Xanh hóa bao bì thực phẩm không chỉ là một xu hướng mà còn là sự chuyển đổi chiến lược của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường. Các doanh nghiệp hiện nay tập trung vào việc sử dụng vật liệu bao bì thân thiện với môi trường, dễ tái chế, và đồng thời phải đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Để thực hiện điều này, các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, sử dụng nguyên liệu xanh, và áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững. Tuy nhiên, quá trình xanh hóa đòi hỏi nguồn vốn, thời gian và nỗ lực lớn, cũng như nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp được cập nhật về xu hướng bao bì xanh và vật liệu bền vững cho thực phẩm, tầm ảnh hưởng của xu hướng tiêu dùng xanh trong việc lựa chọn nguyên liệu bao bì, và cách quản lý chất lượng bao bì - nhãn mác thông qua chứng nhận hệ thống quản lý hóa chất ZDHC trong sản xuất bao bì/vật liệu tiếp xúc thực phẩm.

Thông qua Hội thảo, ITPC mong muốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và bao bì tiếp cận những kiến thức mới nhất về kiểm soát chất lượng và xu hướng xanh hóa, đem đến cơ hội cho các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những biện pháp bền vững trong sản xuất bao bì, từ đó thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường và nâng cao ý thức về kinh tế tuần hoàn trong ngành thực phẩm.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC.