Quay lại

Chương trình “Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Dương” năm 2024 tại TP.HCM

Đông Nam bộ là vùng kinh tế năng động nhất của cả nước, đầu mối kinh tế của khu vực phía nam. Các địa phương thuộc vùng Đông Nam bộ có sức phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua, trong đó Bình Dương ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng.

Trong những năm qua, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bình Dương và các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực như đầu tư, giao thông, thương mại, y tế, giáo dục, … Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới. 

Từ ngày 29/5/2024 đến ngày 02/6/2024, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Dương” năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Showroom hàng xuất khẩu (ITPC) số 92-96 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 55 đơn vị với hơn 150 sản phẩm 

Trong khuôn khổ của Tuần lễ sản phẩm tỉnh Bình Dương, sáng ngày 29/5/2024 “Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh Bình Dương tham gia quảng bá, giới thiệu các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, nhiều tiềm năng xuất khẩu cũng như cơ hội gặp gỡ giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu và các đối tác khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị. Qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác một cách bền vững, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chủ mục tiêu của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và hoạt động xuất khẩu, trong đó phát triển thị trường ổn định và bền vững.

Nguồn: Phòng Thông tin ITPC