Quay lại

THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO BÓ SÁT - ĐỨC

Bảng nghiên cứu này giúp cho các nhà xuất khẩu hàng quần áo bó sát có được thông tin về một ngành hàng cụ thể nhằm xem xét xâm nhập thị trường Đức. Với cách tập trung vào 1 thị trường cụ thể, bảng nghiên cứu sẽ cung cấp thêm thông tin, làm rõ hơn nhưng thông tin và dữ liệu tổng quát về thị trường EU nói chung trong Bảng nghiên cứu “Thị trường hàng Quần áo bó sát ở EU”. Nó cũng giải thích và đưa ra tổng quan về một số sản phẩm liên quan, những lưu ý chung về số liệu được sử dụng cũng như thông tin trên các tài liệu sẳn có đối với ngành này.

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường quần áo bó sát - Đức

Mô tả:

Dung lượng: 444 KB

Thời gian tải về: 1 phút 3 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.