Quay lại

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ - PHÁP

Bản khảo sát này cung cấp cho các nhà xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ những thông tin thị trường cụ thể theo ngành hàng có liên quan nhằm đạt mục tiêu xâm nhập thị trường Pháp. Bằng cách tập trung vào 1 thị trường cụ thể, bản khảo sát này cung cấp các thông tin bổ sung để có thêm thông tin và dữ liệu tổng quát. Bản khảo sát đó cũng bao gồm phần tổng quan và giải thích các sản phẩm được chọn, 1 vài lưu ý chung về thống kê sử dụng, cũng như là các thông tin khác sẵn có của ngành hàng này

pdf-icon

Tiêu đề: Thị trường gỗ và các sản phẩm gỗ - Pháp

Mô tả:

Dung lượng: 384 KB

Thời gian tải về: 0 phút 54 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.