Quay lại

SƠ LƯỢC NGÀNH TÔM HS.16052 - CẬP NHẬT THÁNG 12.2022

Các động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản (HS.1605) bao gồm các sản phẩm cụ thể sau: HS.160521, 160510, 160556, 160555, 160554, 160559. Tuy nhiên, sản phẩm động vật giáp xác, động vật thâm mềm và động vật thủy sản không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản, cụ thể là sản phẩm tôm (HS.60521) đã được Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2021 và trong giai đọan 2017-2021.

pdf-icon

Tiêu đề: SƠ LƯỢC NGÀNH TÔM - HS 160521

Mô tả: SƠ LƯỢC NGÀNH TÔM - HS 160521

Dung lượng: 320 KB

Thời gian tải về: 0 phút 45 giây (đối với đường truyền 56Kbps)

Nhấn vào đây để tải tệp Tải Adobe Reader Xem tài liệu


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.